Disclaimer

Disclaimer

Privacy statement en Cookie verklaring

Disclaimer

Inhoud van de website

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bike Totaal b.v. spant zich in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Tussentijdse wijzigingen in prijzen, specificaties en uitvoeringen van de vermelde artikelen voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele afleveringskosten en milieuheffingskosten bij o.a. e-bike accu's. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en bij reeds bestelde producten

Bike Totaal B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Vrijwaring aansprakelijkheid

Bike Totaal b.v. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt. Bike Totaal b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van internetsites waar naar doorverwezen wordt.

Bike Totaal b.v. is niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van deze site als gevolg van een storing.

Verkrijgbaarheid (actie)-artikelen

Bike Totaal b.v. is een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers. Bike Totaal ondernemers bepalen deels zelf hun assortiment om aan de behoefte te kunnen voldoen van de consument in hun regio. Hierdoor kan het zijn dat een Bike Totaal winkel niet aan een bepaalde actie meedoet of een bepaald artikel niet in het assortiment heeft. Niet alle merken zijn bij alle winkels verkrijgbaar. Houd hier rekening mee bij het bekijken van de aanbiedingen.

In verband met levertijden kan het voorkomen dat (actie-)artikelen niet op voorraad zijn.

Copyright

De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets van deze site mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bike Totaal b.v. is nadrukkelijk verboden. Alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de inhoud van deze internetsite berusten bij Bike Totaal b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

Registratieplicht tweedehands goederen

Fietsenwinkels zijn bij aankoop van tweedehands fietsen verplicht om deze aan de hand van het framenummer te controleren op diefstal en om de klanten om een geldige legitimatie te vragen. De in te ruilen fiets moet geregistreerd worden in de database van StopHeling.nl, het Digitaal Opkopers Register. Deze regels zijn ingesteld om heling te voorkomen. Zo zijn wij zeker van een veilige inruil en wordt voorkomen dat de nieuwe eigenaar problemen ondervindt.

Juni 2017, Bike Totaal b.v. , Amersfoort

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Biketotaal.nl informatie verzamelt over bezoekers van deze website en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt.

Privacyverklaring

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering
Het is voor de beheerder van Biketotaal.nl niet mogelijk om de door derde partijen verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

Het is echter wel mogelijk om uw account binnen BikeTotaal.nl dan wel te verwijderen en/of aan te passen. Indien u hier belang bij heeft kunt u contact opnemen met info@biketotaal.nl

Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
De WBP geeft een aantal kaders voor het gebruik van persoonsgegevens. Indien er gegevens vastgelegd worden die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon, dan is de WBP van toepassing. Vastleggen van persoonsgegevens van consumenten mag, mits de consument daarover is geïnformeerd. Informeren houdt in: identiteit, doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld database marketing) en de consument wijzen op zijn recht van verzet, inzage en correctie.

Een consument is geïnformeerd als hij actief in geïnformeerd, bijvoorbeeld via een Privacy Statement. De consument kan dit aangeven via bijvoorbeeld het aanvinken van een vinkbox op een webformulier. Een consument is ook geïnformeerd als hij geadresseerd is aangeschreven, ongeacht of hij heeft gerespondeerd.

Voor het gebruik van e-mail adressen/SMS geldt de hoofdregel van voorafgaande toestemming, ook wel ‘opt-in’ genoemd. Dit is de zogenaamde ‘ondubbelzinnige toestemming’ en betekent specifieke en geïnformeerde toestemming van de consument. Is er sprake van een bestaande klantrelatie, dan is gebruik van emailadressen voor het toezenden van informatie aan de eigen consumenten over eigen gelijksoortige producten of diensten ook toegestaan (de ‘soft opt-in’).

Als eenmaal aan de informatieplicht is voldaan, mogen consumentengegevens onbeperkt worden verrijkt met gegevens uit andere bronnen, mits:

 • Deze overeenkomstig het doel zijn waarvoor die gegevens in eerste instantie werden vastgelegd;
 • Er geen sprake is van bovenmatig vastleggen van gegevens;
 • De andere bronnen ook hebben voldaan aan de informatieverplichting (indien het gegevens betreft die vallen onder WBP).

Cookiebeleid

Op BikeTotaal.nl gebruiken we:

 • Functionele cookies.
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op Biketotaal.nl gebruikgemaakt van cookies om in te kunnen loggen en contact op te kunnen nemen over het verloop van bestellingen en reserveringen.
 • Analytics cookies.
  Via Google Analytics worden gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
 • Advertising cookies
  Om u relevante advertenties te kunnen vertonen, wordt een cookie van Google geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door Biketotaal.nl gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat u de Bike Totaal website verlaat.

Google Analytics
Om de website van Biketotaal.nl voortdurend te verbeteren wordt via Biketotaal.nl een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Biketotaal.nl gebruikt deze dienst om gegevens bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Biketotaal.nl heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Met ingang van 1 maart 2012 geldt voor Google Analytics het volgende privacy beleid.

Indien u alle gegevensverwerking door Google Analytics wilt blokkeren, dan kan dit via een browserplugin ingesteld worden. Voor website-eigenaren betekent dit echter dat zij minder of geen zicht meer hebben in het bezoek op hun site die zij voor u maken. Hoewel wij uw keuze voor privacy respecteren willen we u toch vragen dit in uw besluit zorgvuldig mee te laten wegen.

Social Media
Biketotaal.nl maakt gebruik van Social Media knoppen om de website te kunnen laten waarderen door bezoekers. De verschillende Social Media knoppen maken gebruik van cookies zodat het gebruik van de knoppen geregistreerd en gerapporteerd kunnen worden

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 m.b.t. de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen de cookies die door Biketotaal.nl gebruikt worden niet onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om het cookiebeleid toe te staan of te weigeren.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Facebook, Twitter en YouTube, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Biketotaal.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer). Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising